Rampenbestrijding

De gemeente Laren valt onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze veiligheidsregio wordt samengewerkt door de 9 gemeenten in de regio (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Muiden, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Ghor), de politie en het Openbaar Ministerie.

In voorbereiding op en tijdens een ramp of crisis wordt door deze verschillende disciplines samengewerkt en fungeren zij als crisisbeheersingsorganisatie.