Verplicht afkoppelen hemelwater


De gemeente Laren voert een verplicht afkoppelproject van het hemelwater uit. Door minder hemelwater in het riool te lozen wordt voorkomen dat riolen overbelast raken tijdens hevige regenbuien. Minder water in het riool heeft weer tot gevolg dat de kans op wateroverlast in de straat afneemt zodat een situatie zoals onder andere in 2014 zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De straten stonden toen blank en het overtollige water stroomde binnen bij een aantal woningen, scholen, winkels en bedrijven met soms grote schade tot gevolg.

Op deze pagina leest u meer over afkoppelen, welke mogelijkheden er zijn en wat de planning is.