Houtzagerij

In het centrum van Laren, op het terrein van de voormalige houtzagerij en de bibliotheek, realiseert MBB Ontwikkeling eengezinswoningen.

Typische bouwstijl van Laren
Het ontwerp voor de  nieuwe buurt sluit aan bij de typische bouwstijl van Laren en voorziet in groen, hagen, kruisende straten en paden. De monumentale kraanbaan, die halverwege de 20e eeuw door de houtzagerij werd gebruikt als hulpmiddel voor het verplaatsen van boomstammen, blijft daarbij behouden. Wethouder Ton Stam vindt het een verrijking voor Laren: “Er wordt veel aandacht besteed aan de variëteit en de kwaliteit van de woningen, zodat het naadloos aansluit bij de directe omgeving. Zo ontstaat een aantrekkelijk geheel waar de nieuwe bewoners met veel plezier en genoegen zullen wonen."

“Een intensief, maar mooi en bijzonder proces”
Plannen voor de nieuwe wijk zijn tot stand gekomen in samenwerking met omwonenden. Daan Huitink, directeur MBB Ontwikkeling, kijkt hier tevreden op terug: “Het is een intensief, maar mooi en bijzonder proces geweest. De plannen die er nu liggen kunnen op veel draagvlak rekenen.”

Naar verwachting gaat de verkoop van de woningen eind 2016 van start.

Plannen en besluiten

Op 17 december 2014 is in de Raad de stedenbouwkundige visie vastgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie Kwaliteit en Ruimte

Raadsbesluit 17 december 2014

Stedenbouwkundige visie

Beeldkwaliteitsplan

Plan verkaveling

Meer informatie

Heeft u interesse in een woning? Ga dan voor meer informatie naar de  website van MBB Ontwikkeling.