Dialoog Laren

De dialoog met Laren is in volle gang. De gemeente is in gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over hun opvattingen over het dorp Laren.

Uw mening telt

De gemeente heeft meer taken dan voorheen en wil deze graag oppakken samen met inwoners en organisaties van Laren. De wensen en verwachtingen vanuit de samenleving zijn uitgangspunt voor keuzes die de gemeente Laren gaat maken. In de gemeenteraad is gekozen voor een uitgebreide dialoog met de inwoners van Laren over de kracht van het dorp. Het college heeft deze opdracht overgenomen. Zij vindt het van groot belang dat bij het ontwikkelen van plannen de mening van de inwoners goed wordt gehoord. Of het nu gaat om verkeer, centrumvisie, groen of zelfstandigheid: uw mening telt!

De gemeente zoekt de komende maanden antwoord op vragen als:

  • Wat vinden Larense bewoners en organisaties van Laren?
  • Welke kansen zien Larense bewoners en organisaties voor Laren en waar maken zij zich zorgen om?
  • Hoe ziet de samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties eruit?
  • Hoe kan de samenwerking tussen inwoners/organisaties en het gemeentebestuur nog verder verbeteren? 

Loting

Via loting is een representatieve groep inwoners en organisaties samengesteld, waarmee de gemeente een dialoog aangaat. Een willekeurige groep inwoners heeft in juni van de gemeente een enquête ontvangen en een andere groep wordt uitgenodigd voor deelname aan een zogenaamde inwonertop, de L100, in september. Het kan zijn dat inwoners zowel voor de enquête als voor de inwonertop een uitnodiging ontvangen.

Bijeenkomsten

In het kader van de Dialoog met Laren worden drie bijeenkomsten gehouden:

  • 30 juni met maatschappelijke organisaties;
  • 5 juli met ondernemers;
  • 17 september een inwonertop L100.

Denkt en doet u mee?

De uitkomsten worden opgenomen in een rapport dat de gemeente gebruikt als basis voor haar keuzes. Maar bovenal zijn de uitkomsten een uitnodiging aan Laarders om initiatief te nemen voor zaken die ze van belang vinden! Wilt u meedenken of heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail