Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf? Kijk dan eerst in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dit register staan alle geregistreerde kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De GGD controleert minimaal één keer per jaar elk kinderopvangcentrum uit het register of het voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De controleverslagen zijn openbaar en kunt u vinden in het genoemde register.

In de link Kinderopvangregister ziet u specifiek de gegevens van Laren.

 

Kinderopvangtoeslag

U kunt een financiële bijdrage bij de Belastingdienst aanvragen wanneer uw gekozen kinderopvang in het register geregistreerd staat en aan andere voorwaarden voldoet. Op de toeslagenwebsite van de Belastingdienst kunt u via een proefberekening uitrekenen hoeveel u ongeveer kunt terugkrijgen. Zie de voorwaarden en proefberekening

Voor opvang op peuterspeelzalen en opvang tussen de middag op scholen komt u niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Opvang door opvangouders mag alleen als ze via een gastouderbureau werken en in het register geregistreerd staan. Meer informatie hierover vindt u op de website van rijksoverheid.

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U betaalt altijd eerst zelf de rekening aan het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang. Daarna kunt u een deel van de kosten terugvragen. Hoe dat precies gaat, staat op de website van de Belastingdienst/toeslagen. Bij de aanvraag moet u een uittreksel van het Kinderopvangregister voegen. Dit uittreksel vraagt u aan bij de cluster Welzijn, Onderwijs en Sport.Kinderopvangtoeslag aanvragen

 

Kinderopvangcentrum starten

Wilt u een voorziening voor kinderopvang starten? Neem dan het stappenplan door dat u hier kunt downloaden.