Huis kopen of huren

Iedereen wil prettig wonen. En elke huizenkoper heeft zijn eigen wensen en behoeften. Laren staat bekend om zijn vele villa’s, maar de gemeente wil ook dat er woonruimte is voor jonge mensen, gezinnen en ouderen.

Nieuwe inwoners

U woont nog niet in Laren maar wilt de stap wel wagen? Dan stelt de gemeente aan u als nieuwkomer bepaalde eisen: zodat de huisvesting van de lokale bevolking ook beschermd wordt. Die eisen hebben te maken met uw economische en sociale bindingen met de gemeente. Om een huis in Laren te kopen kunt u terecht bij een makelaar of zoeken op internet.

Huis huren

In het algemeen geldt dat de verhuur van alle sociale huurwoningen wordt verzorgd door Woningnet. Voordat u reageert op een woonadvertentie moet u een aantal zaken regelen. Zo moet u onder andere ingeschreven staan bij Woningnet.

Woningbouwvereniging Laren

Woningbouwvereniging Laren is als sociaal verhuurder actief in de gemeente Laren en bezit ruim 600 woningen. Op de website vindt u informatie over de toewijzing en verhuur van woningen in Laren, tevens is informatie beschikbaar voor huurders.

Woningbouwvereniging van Erfgooiers

De WBV van Erfgooiers bouwt en beheert huurhuizen voor mensen met een laag- en midden inkomen. Vrijwel alle woningen van de vereniging vallen in de sociale huursector. Ga voor meer informatie naar toewijzing huurhuis in de sociale sector.