Het indienen van een klacht

Als u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente Laren, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat alleen over de behandeling of bejegening door de gemeente. Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld de inhoud van een besluit, dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Heeft u vragen? Of twijfelt u over of en waar u uw klacht kunt indienen? Aarzelt u dan niet om contact te nemen op met de klachtencoördinator van de gemeente Laren, de heer W.-J. Leenders. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Klacht over een medewerker van de gemeente Laren

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door een medewerker van de gemeente Laren bent behandeld? U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Laren, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator, de heer mr. W.-J. Leenders, via 14 035.

Klacht over het college van Burgemeester & Wethouders

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren bent behandeld?  U kunt dan zowel schriftelijk als telefonisch een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. klachtencoördinator gemeente Laren, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator, de heer mr. W.-J. Leenders, via 14 035.

Klacht over zorg

De gemeente Laren werkt op het gebied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn samen met de gemeenten Huizen, Eemnes en Blaricum (Maatschappelijke Zaken HBEL). De HBEL-organisatie bevindt zich in Huizen.

Klacht over medewerker HBEL

Heeft u gesproken met een medewerker van de HBEL over zorg en ondersteuning? En heeft u een klacht over de wijze waarop u door deze medewerker  bent behandeld? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Caarls, klachtencoördinator van de HBEL. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 035. U kunt u klacht ook schriftelijk indienen door te schrijven naar: Maatschappelijke Zaken (HBEL), t.a.v. klachtencoördinator HBEL, postbus 5, 1270 AA Huizen. Dient u uw klacht liever digitaal in dan kan dat op 2 manieren. U kunt uw klacht mailen naar: gemeente@huizen.nl t.a.v. de klachtencoördinator. Of u kunt het online klachtenformulier invullen.

Klacht over aanbieder van zorg of hulp

Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Laren? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal klachtenbureau. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Maatschappelijke Zaken HBEL.

Subnavigatie